WydawnictwoNasze wydawnictwo zostało powołane do życia przez właściciela firmy UNITING EVENTS Piotra Pankowskiego w ramach projektu rozszerzenia własnej działalności kulturalnej. Firma działa na rynku już od 2004 roku. Do niewątpliwych sukcesów UNITING EVENTS należy organizacja całego szeregu imprez masowych. Nasze wydawnictwo nieustannie dokłada starań, aby spełniać zróżnicowane oczekiwania środowiska młodych dziennikarzy, publicystów i zaspokajać potrzeby czytelnicze po obu stronach Bugu.

Nazwa wydawnictwa bezpośrednio nawiązuje do nazwy firmy założycielki ima symbolizować sukces, jedność w działaniu oraz w jej obliczu określić charakter wydawnictwa, którego celem jest połączenie tradycji i nowoczesności dla dobra polskiej oraz międzynarodowej prasy. Zawarta w nazwie wydawnictwa jedność i innowacyjność wskazuje również na nowatorskie na rynku polskim podejście do dzieła prasowego, jakim jest magazyn międzynarodowy- nie powielamy utartych wzorców, a skupiamy się na promocji utalentowanych osobistości.

Wydawnictwo UNITING EVENTS zajmuje się publikacją, oraz promocją własnego międzynarodowego polsko-ukraińskiego magazynu kulturalno-gospodarczego "UMBRA WSCHODU", prasy lokalnej, ulotek, książek z zakresu beletrystyki i literatury popularnonaukowej. Szczególnie otwarci jesteśmy na nowych Autorów, którzy nie zaistnieli dotychczas szeroko na międzynarodowym rynku prasowym, a ich dzieła mają ku temu odpowiedni potencjał.

MISJA WYDAWNICTWAMisją wydawnictwa UNITING EVENTS jest kompleksowe zbliżenie narodów Europy na płaszczyźnie prasowej w sferze kultury i gospodarki oraz wykorzystanie nowoczesnej technologii do promowania świeżej myśli dziennikarskiej i literackiej w segmencie międzynarodowym, demokratycznej wymiany poglądów, przepływu informacji oraz ułatwienia dostępu do ambitnej prasy i literatury z "górnej półki" jak najszerszej grupie społecznej. W związku z nadchodząca rewolucją informacyjną oraz wydawniczą misją firmy jest połączenie innowacyjnych metod zapisu treści dziennikarskich z dorobkiem tradycyjnej myśli wydawniczej dla tworzenia i rozwoju wspólnego dobra kulturalnego oraz gospodarczego.

CELEGłówne cele wydawnictwa Uniting Events to:
  • zaspokajanie potrzeb europejskich czytelników poprzez wydawanie wysokiej jakości, ciekawych międzynarodowych magazynów, wartościowych i ambitnych książek;
  • promowanie polskich i zagranicznych dziennikarzy - debiutantów,
  • permanentny rozwój wydawnictwa, poszerzanie prasowej oferty wydawniczej zgodnie z potrzebami rynku w Polsce, na Ukrainie i w Rosji;
  • maksymalne wykorzystanie nowoczesnej technologii dla potrzeb i wygody naszych Autorów i czytelników;
  • umożliwienie zaistnienia na międzynarodowym rynku prasy młodym, ambitnym i utalentowanym Autorom poprzez wydawanie ich twórczości,
  • zbudowanie silnej, prestiżowej i dobrze rozpoznawalnej międzynarodowej marki prasowej kojarzonej z produktami najwyższej jakości.